Zprostředkování prodeje nemovitostí

Prodej nemovitosti je významným finančním rozhodnutím, které většina z nás nedělá každý den. Proto je důležité tuto transakci nepodcenit a vybrat si pro její realizaci důvěryhodného partnera. V Dobré adrese děláme všechno pro to, abychom takovým partnerem byli.

Vždy pracujeme na základě písemné smlouvy o zprostředkování. Prodej nemovitosti není „nákup rohlíků“, ale zpravidla obchod v řádu milionů korun. Je důležité mít jasně stanovená pravidla, znát práva a povinnosti obou stran. Férová zprostředkovatelská smlouva chrání majitele, protože definuje základní parametry transakce. Zakotvuje cenu, vymezuje maximální délku prodeje, stanovuje odměnu zprostředkovatele. Současně opravňuje zprostředkovatele k nabízení nemovitosti a jednání se zájemci o koupi. Smlouva o zprostředkování je základním kamenem vzájemné důvěry, která je pro úspěšnou spolupráci důležitá.

Smlouva o zprostředkování má podobu buď výhradní nebo nevýhradní.

Výhradní spolupráce

Výhradní spolupráce znamená, že danou nemovitost nabízí a prodává pouze naše realitní kancelář. U této formy spolupráce zajišťujeme kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti, včetně následné daňové asistence. Veškeré administrativní i správní náklady hradí kancelář ze své provize.

Kupující přes jinou realitní kancelář
Výhradní spolupráce neznamená, že prodávající přichází o potenciální kupce z řad klientů jiných realitních kanceláří. Pokud má kolega z jiné realitní kanceláře kupce na námi výhradně nabízenou nemovitost, spolupracujeme s ním a o provizi se s danou realitní kanceláří rozdělíme. Prodejní cena pro majitele zůstane nedotčena.

Rezervační poplatek kupujícího
Pokud dojde ke složení rezervačního poplatku na koupi nemovitosti a prodej se nerealizuje z důvodů na straně kupujícího, jeho rezervační poplatek propadá. V případě výhradní spolupráce dostává prodávající ½ z propadlé rezervační jistoty. V prodeji pak pokračujeme a hledáme nového kupce.

Proč doporučujeme výhradní spolupráci
Výhradní prodej působí na potenciální kupce důvěryhodněji a profesionálněji. Zaručuje jednotnou strategii prodeje, makléř může usilovat o dosažení co nejvyšší prodejní ceny. U výhradní spolupráce se nemovitost objevuje v inzerci s jednotnou prezentací, jejíž kvalitu má prodávající pod kontrolou. Výhradní spolupráce šetří čas a energii prodávajícího, který komunikuje pouze s jedním realitním makléřem a o nic dalšího se nestará. Makléř je motivovaný do nemovitosti investovat více času, energie a zdrojů, protože ví, že se to přímo odrazí v prodeji. V případě pochybností doporučujeme uzavřít spolupráci nejdříve na kratší dobu a pak ji dle spokojenosti prodloužit.

Výhody výhradní spolupráce v kostce

Nevýhradní spolupráce

Nevýhradní spolupráce znamená, že majitel nemovitosti může nemovitost nabízet přes více realitních kanceláří a zároveň ji prodávat sám. U nevýhradní spolupráce zajišťujeme nafoceni nemovitosti a zpracování prezentace, plošnou inzerci a prohlídky nemovitosti s klienty. Zajišťujeme také právní agendu, přípravu kupní smlouvy a podpis smlouvy za přítomnosti advokáta, vypracovaní návrhu na vklad. Administrativní a správní náklady hradí prodávající. Za dodatečný poplatek zajišťujeme také poprodejní daňovou asistenci.

Rezervační poplatek kupujícího
Pokud dojde ke složení rezervačního poplatku na koupi nemovitosti a prodej se nerealizuje z důvodů na straně kupujícího, jeho rezervační poplatek propadá. V takovém případě snížíme o polovinu propadlého rezervačního poplatku odměnu naší kanceláře a pokračujeme v hledání nového kupce.

Úskalí nevýhradní spolupráce
Nemovitost nabízená vícero realitními kancelářemi často působí na potenciální kupce nedůvěryhodně. Majitel nemá prodej své nemovitosti pod kontrolou. Těžko si udrží přehled o tom, na čem se s kterou kanceláří dohodnul. Tato forma spolupráce také vytváří prostor pro nefér praktiky neseriózních realitních kanceláří. Nemovitost není zpravidla nabízena za jednotnou cenu a potenciální kupci často tlačí na snížení ceny argumentem koupě od kanceláře s nejnižší cenou. Nevýhradní forma spolupráce je pro makléře demotivující, protože nemůže využít všechny nástroje na podporu prodeje a výsledek je často spíše dílem náhody.

Dokumenty ke stažení

Vzor Smlouvy o zprostředkování
Vzor Dodatek ke Smlouvě o zprostředkování

Pokud uvažujete o prodeji nemovitosti a rádi byste využili služeb naší realitní kanceláře, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 777 197 587 nebo mailem na adrese: [email protected]. Rádi se o vše postaráme.

Nenašli jste co hledáte? Napište nám
Peníze na ruku za tip
Naši partneři