Prodej s Dobrou adresou

Prodej nemovitosti je významnou finanční transakcí. Proto je důležité vybrat si pro její realizaci důvěryhodného partnera. V Dobré adrese děláme všechno pro to, abychom takovým partnerem byli. Bezpečně vás provedeme celým procesem prodeje, zajistíme obchod bez překvapení a průtahů, za co nejlepší realizovatelnou prodejní cenu.

Vždy pracujeme na základě písemné smlouvy o zprostředkování. Našim klientům poskytujeme úplný a profesionální servis. Počínaje prověřením nemovitosti a její přípravou k prodeji a konče předáním nemovitosti novému majiteli náš makléř vám bude stát ve všech fázích obchodu po boku.

Krok 1. Seznámení se s nemovitostí a dohodnutí podmínek spolupráce

V první fázi prodeje makléř nejprve navštíví prodávanou nemovitost. Na místě se s ní důkladně seznámí a zjistí očekávání majitelů od prodeje. Podrobně obeznámí majitele s celým procesem prodeje a možnostmi spolupráce.

Následně makléř ověří právní stav nemovitosti dle aktuálního listu vlastnictví, případně dle nabývacího titulu k nemovitosti.

Dále makléř provede podrobnou analýzu konkurence a vypracuje přehled srovnatelných nemovitostí, které se prodávají v lokalitě. Na základě zjištěných skutečností určí cenové rozpětí, ve kterém lze nemovitost reálně prodat. Výsledná cenová strategie se odvíjí od individuálních potřeb majitele, časového plánu prodeje a konkurence.

Na závěr se makléř a majitel dohodnou na formě spolupráce a společně podepíší smlouvu o zprostředkování prodeje. Ta zakotvuje základní parametry spolupráce a opravňuje naši kancelář k nabízení nemovitosti a jednání se zájemci (více Naše služby - Zprostředkování prodeje nemovitosti).

Krok 2. Příprava nemovitosti k prodeji a zpracování dokumentace k nemovitosti

Přestože je koupě nemovitosti závažný krok, u většiny kupců nejde čistě o racionální rozhodnutí. Často o koupi rozhodují pocity a dojmy. V druhé fázi makléř pomůže připravit nemovitost k prodeji. Doporučí konkrétní úpravy, které nejsou nákladné, ale mají vliv na prodej a pomohou kupce zaujmout.

Makléř zajistí také profesionální nafocení nemovitosti, připraví text inzerátu, vytvoří dispoziční plán nemovitosti. Ve spolupráci s majitelem připraví přehled nákladů spojených s užíváním nemovitosti.

Krok 3. Nabízení nemovitosti a realizace prohlídek

V této fázi makléř realizuje prohlídky se zájemci. Pravidelně informuje majitele o průběhu prodeje, potenciálních kupcích a jejich nabídkách. Aktivně jedná se zájemci, pracuje s inzercí a využívá další nástroje na podporu prodeje, např. dopisní akce, výlep lokální inzerce apod.

Krok 4. Uzavření obchodu a právní zajištění transakce

Prvním krokem po nalezení kupce je podpis rezervační smlouvy a složení rezervační jistoty. Podpis rezervační smlouvy je důležitým milníkem obchodu, neboť zavazuje obě strany, prodávající i kupující k tomu, aby transakci společně dokončily.

Po podpisu rezervační smlouvy následuje příprava smluvní dokumentace. Veškerou smluvní dokumentaci, návrhy na vklad i další právní agendu pro nás připravuje advokátní kancelář Suchá (více Naši partneři). Podpis kupní smlouvy probíhá za přítomnosti advokáta. K podpisu kupní smlouvy se přistupuje poté, co je do bankovní, notářské nebo advokátní úschovy složena celá částka kupní ceny.

Makléř v této fázi prodeje organizuje schůzky, dohlíží na dodržení termínů, komunikuje s katastrem, advokátní kanceláří, kupujícím i prodávajícím. V případě koupě na hypotéku zajišťuje také potřebné dokumenty pro financující banku.

Krok 5. Předání nemovitosti a poprodejní servis

Poté co je nový majitel zapsaný do katastru nemovitostí pořídí makléř aktuální list vlastnictví k nemovitosti a ten doručí uschovateli. Doručení aktuálního listu vlastnictví uschovateli je zpravidla rozhodnou podmínkou pro uvolnění kupní ceny z úschovy ve prospěch prodávajícího.

Na závěr makléř dohodne a asistuje u předání nemovitosti kupujícímu. O předání nemovitosti vypracuje písemný protokol, který podepíší a obdrží obě strany. Na místě také doporučí společné kroky následující po předání nemovitosti – přehlášení energií, zřízení dosílky pošty, apod.

Podle typu zvolené spolupráce zajistí makléř pro prodávajícího také odhad nemovitosti a vypracování a podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti.

Pokud uvažujete o prodeji nemovitosti a rádi byste využili služeb naší realitní kanceláře, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 777 197 587 nebo mailem na adrese: [email protected]. Rádi se o vše postaráme.

Nenašli jste co hledáte? Napište nám
Peníze na ruku za tip
Naši partneři