Rady pro kupujícího

Pokud uvažujete o koupi rezidenční nemovitosti, připravili jsme pro vás několik doporučení, kterých je dobré se držet. Než začnete s hledáním svého nového bydlení, ujasněte si, jaká je vaše představa o hledané nemovitosti a jaké jsou vaše finanční možnosti.

Ujasněte si parametry hledané nemovitosti

Základní parametry hledané nemovitosti by se měli odvíjet od vašich potřeb. Začněte lokalitou a její občanskou vybaveností. Například, pokud máte malé děti, uvítáte blízkost dětského hřiště, školky, parku apod. Dále typ nemovitosti – ujasněte si, zda hledáte byt, či dům, cihlový nebo panelový, připravený k nastěhování nebo před rekonstrukcí. Důležitým parametrem je velikost a dispozice bytu, domu. Zamyslete se, zda je pro vás důležitý balkón nebo terasa, garáž či sklep. Pokud na koupi nespěcháte, navštivte více vytipovaných nemovitostí. Ověříte si, co je pro vás opravdu důležité a ze kterých požadavků můžete ustoupit.

Zjistěte své finanční možnosti

Řekněte si, jaký je váš finanční strop a jakým způsobem budete hledanou nemovitost financovat. Do své kalkulace započítejte také náklady na vybavení bytu a případnou rekonstrukci. V této fázi je dobré se poradit se zkušeným finančním specialistou.

Ověřte si právní a technický stav nemovitosti

Pokud jste našli nemovitost, která se vám líbí, je vhodné ji prověřit. Zkontrolujte si aktuální list vlastnictví nemovitosti. Ten si opatříte např. na poště či u notáře. Ověřte si, že na nemovitosti neváznou věcná břemena, práva třetích stran nebo že neprobíhá exekuce. Pokud jsou na nemovitosti věcná břemena, nechte si je vysvětlit. Některá jsou běžná, například zástavní právo ve prospěch banky v případě hypotéky, jiná jsou varováním a je třeba je pečlivě právně ošetřit. Při zjišťování informací o kupované nemovitosti se neomezte pouze na nemovitost samotnou, ale opatřete si také informace o budově, fungování družstva nebo společenství vlastníků. U bytu v družstevním vlastnictví se seznamte se stanovami družstva. Zejména u koupě rodinného domu nezapomeňte ověřit také technický stav nemovitosti.

Pečlivě ošetřete smluvní stránku obchodu

Pokud kupujete nemovitost přes realitní kancelář, seznamte se s textem rezervační smlouvy. Nechte si také podrobně vysvětlit celý proces převodu nemovitosti. Pokud kupujete nemovitost přímo od majitele, konzultujte veškerou smluvní dokumentaci s právníkem. Vzhledem k „penězům v sázce“ jsou náklady na právníka zanedbatelnou částkou, která se určitě vyplatí. Právní zastřešení obchodu, daňový servis a hladké předání nemovitosti pro vás zajistí také naše realitní kancelář (více Právní a daňový servis od Dobré adresy).

Úhrada kupní ceny a převod vlastnických práv

Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, skládáte po podpisu rezervační smlouvy tzv. rezervační jistotu. Rezervační jistota je zálohou na kupní cenu a zpravidla se skládá na účet realitní kanceláře. Doplatek kupní ceny, případně celou kupní cenu u koupě od přímého majitele skládejte vždy jen do bankovní, advokátní nebo notářské úschovy. Výplatu kupní ceny prodávajícímu podmiňte v depozitní smlouvě převodem nemovitosti na katastru. Nezapomeňte také ošetřit uhrazení daně z nabytí nemovitosti, kde je kupující ručitelem. Je dobré nevyplácet kupní cenu prodávajícímu v plné výši, ale část odpovídající dani převést rovnou na účet příslušného finančního úřadu.

Předání nemovitosti a další kroky

Předání nemovitosti by mělo proběhnout na základě písemného předávacího protokolu, ve kterém se zaznamená datum předání nemovitosti, stav jednotlivých médií, počet předaných klíčů apod. U koupě bytu je praktické, když prodávající a kupující společně navštíví správce domu. Ten, na základě údajů z předávacího protokolu vystaví prodávajícímu závěrečné vyúčtování služeb a novému majiteli nový předpis záloh na služby a energie. Stejně se postupuje u dodavatelů elektřiny a plynu. Úplně na závěr je dobré ohlídat, že prodávající z místa odhlásil svoje trvalé bydliště, příp. místo podnikání, pokud jej tam měl.

Nenašli jste co hledáte? Napište nám
Peníze na ruku za tip
Naši partneři